רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2015

ניגון צאינה וראינה

תמונה
ב"ה
שני סיפורים, שני ביאורים ושתי בבות בניגונו של אדמו"ר הזקן


י"ט כסלו תקס"ב, ליאדי. אדמו"ר הזקן נכנס לאולם בית המדרש, הושלך הס, ואז "נשמע קולו של אדמו"ר הזקן בנגנו את התנועה הידועה על המילים 'צאינה וראינה'" – אחריו שר את הניגון א-לי אתה, את הניגון הידוע (כנראה הכוונה לניגון ארבע בבות) ואמר מאמר המתחיל בפסוק פדה בשלום.
סיפור ראשון: לצאת מה'אני' אדמו"ר הריי"צ אומר אודות עשרת הניגונים, כי "יש הרבה סיפורים באופן וזמן חיבורם". את עשרת הניגונים החל אדמו"ר הזקן לחבר עוד בהיותו אצל המגיד, אך שכלל אותם בהיותו רבי. הסיפור שלפנינו, שהובא בספר הניגונים בהקשר לניגון צאינה וראינה, התרחש בשנים הראשונות לנשיאותו של אדמו"ר הזקן: וכה מספר אדמו"ר הריי"צ בחג השבועות ת"ש: בשנת תקל"ו באו לחג השבועות קבוץ גדול של חסידים, ולא היה המקום מספיק ב"מנין" התדיר, ובנו בית כנסת ארעי – שאלאש (אוהל) – בחצר. הוד כ"ק אדמו"ר הזקן יצא מביתו לבית הכנסת שבחצר, ואמר בניגון כדרכו בקודש: צאינה וראינה, צאינה…