רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2016

הרבי מליובאוויטש בהיכל הנגינה

תמונה
ב"ה הרבי מליובאוויטש בהיכל הנגינה
לאורך הדורות, הצטיינו גדולי ישראל בנוסף לגדולתם בתורה וכישרונות רבים, גם בחוש מיוחד בנגינה. כזאת מצינו אצל משה רבינו ואצל דוד המלך, וכזאת מצינו אצל הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. לאחר שעסקתי בתיעוד מפורט על חוש הנגינה של אדמו"ר הזקן לאורך תולדות חייו, אני  רואה בכך דמיון מסוים אצל הרבי נשיא דורנו.
שורשים מוזיקליים בתורשה ראשית, צור מחצבתו של הרבי בשורשי המשפחה, מונה בעלי מנגנים מופלאים, הן מצד אביו והן מצד אמו. מצד אביו ר' לוי יצחק רבה של יקטרינוסלב, הרבי הינו צאצא להרה"ק ר' ברוך שלום, בנו בכורו של אדמו"ר הצמח צדק. בכמה שיחות של אדמו"ר הריי"צ מסופר על כך שהיה לו חוש גדול בנגינה, וזכה לקבל את נוסח הניגונים מאדמו"ר הזקן בכבודו ובעצמו שהקדיש זמן רב ללמדו ניגונים. אגב, יכול להיות שמכאן הרבי קיבל מסורת אבות לגבי ניגוני אדמו"ר הזקן, שאיננה ידועה לנו ממקורות אחרים – כמו למשל הניגון "צמאה לך נפשי" שהרבי לימדו בתור ניגון של אדמו"ר הזקן, ניגון "והריקותי לכם ברכה" וכמה דוגמאות נוספות. [אין כאן המ…