רשומות

מציג פוסטים מתאריך יולי, 2016

דעם רבי'נס ניגון

תמונה
דעםרבי'נסניגון: הניגון של הרבי


בכתבה שלפנינו לא ידובר על אחד מעשרת הניגונים שהרבילימד בשמחת תורה. מדובר כאן עלניגוןשמחה ידוע ושגור בפי כל, שנבלע בספר הניגונים בתוך קומץ "ניגוניריקוד" הסובבים אותו, אך באמת מאחורי הניגון יש סיפור מיוחד, שגרם לתמימים ב-770 בשנות היו"ד לקרוא לניגוןזה "דעםרבי'נסניגון", הניגוןשל הרבי.
לשמיעת הניגון לחץ כאן
הסיפור קשור לתקופה שלפני הנשיאות, תקופה שהרביהגיע לארה"ב, ויחד עם זה סיפור זה הוא מיוחד ביותר, שמראה על קשר בלתי רגיל בין הרבילבין הניגון. הסיפור הזה סופר ע"י הרב לייבל שי' גרונר, מזכירו של הרבי, שזכה באותם ימים לשהות ב-770 בתור ילד ולאח"כ בתור נער בר מצווה ותלמיד בישיבה. וכה הוא מספר: אדמו"ר הריי"צ ביקש מהרבי (בשנת תש"ב, חג הסוכות הראשון לבואו של הרבי