רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2017

ניגון א-לי אתה

תמונה
איזה ניגון ניגן אדמו"ר הזקן על בימת בית הכנסת בליאדי לפני ד' בבות? כיצד הוא זכה לתואר ניגון גילוי אליהו? וגם: מה ניתן ללמוד מכך שדווקא בדורותינו התגלה הניגון?

לשמיעת הניגון בקולו של הרבי לחץ כאן
י"ט כסלו תקס"ב בליאדי, ציון שלוש שנים לגאולת אדמו"ר הזקן מפטרבורג. אדמו"ר הזקן נכנס לאולם בית המדרש תוך כדי שהוא מנגן את התנועה הידועה על המילים 'צאינה וראינה', בהגיעו למדריגות הבימה "ניגן אדמו"ר הזקן את התנועה הידועה עם המילים א-לי אתה ואודך אלקי ארוממך", וכשהתיישב ניגן את הניגון הידוע (כנראה ניגון ד' בבות) ואמר מאמר ד"ה פדה בשלום. זהו תיאור מתוך דבריו של הרבי הריי"צ, שבו נראה "המשך" של שלושה ניגוני הכנה למאמר.
הניגון של גילוי אליהו ניגון 'אלי אתה' הוא מעשרת הניגונים של אדמו"ר הזקן, בעל יום ההילולא, ועליו יש תואר מיוחד ביותר: בספר הניגונים (נדפס בתש"ט), בתור שם-משנה לניגון מעל לתווים מופיע הכינוי: "ניגון כוס של אליהו הנביא". הרבי אמר כמה פעמים בחג הפסח בשם אדמו"ר הריי"צ, כי הניגון &qu…

"פרזות תשב ירושלים": ניגון מסיר קטרוגים

תמונה
ניגון "על אחריות הרבי"
בהתוועדות חג הגאולה י"ט כסלו תשכ"ט, לאחר שהרבי דיבר באריכות בנושא "פרזות תשב ירושלים" - בהקשר לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, סיים: כיוון שנגנו קודם ניגון שמח, וישנם התיבות "פרזות תשב ירושלים" (זכריה ב, ח) - הנה מהנכון שהבעלי מנגנים יתאימו את הניגון לתיבות הנ"ל, וינגנו ניגון זה ביתר שאת וביתר עוז, שהרי זה ניגון של שמחה... עכשיו יבואו המנגנים ויתאימו את הניגון עם התיבות. הרבי העביר את "רשות הדיבור" למנגנים, להתאים את הניגון למילים, וכעבור זמן קצר כבר נגנו את הניגון השמח הנ"ל עם המילים "פרזות תשב ירושלים", ובסיום אותה התוועדות הרבי ציוה לנגנו פעם נוספת. עוד לפני שיחה זו, בעת הניגון השמח שנגנו ללא מילים, הרבי פנה באופן אישי לאחד המסובים, ואמר לו (ניתן לשמוע זאת בהקלטה): היות שהנך ירושלמי (ירושלים'דיקער) - הכנס כאן (בתוך ניגון זה) את התיבות "פרזות תשב ירושלים". והרבי הוסיף לו: על אחריותי! אל תתבייש! מכל זה מובן, שבעצם ה"שידוך" בין המילים לבין הניגון נעשה ע"י הרבי. הרבי לא …