רשומות

מציג פוסטים מתאריך ספטמבר, 2017

ניגון מהיכל הזכות: קדיש לר' לוי יצחק מברדיטשוב

תמונה
לחץ כאן לשמיעת הניגון
אני נרגש לכתוב היום על ניגון שמעלה אצלי אישית זכרונות מיוחדים. הפעם הראשונה שנסעתי לרבי, בשיעור ג' ישיבה גדולה, היה לתשרי תשס"א, זה היה היום הולדת החסידי שלי. באותה תקופה בחצרות הקודש היה מוקרן פעמים רבות הוידאו "תשרי עם הרבי" (שכנראה בדיוק יצא אז לאור), וברקע שלו, היה מתנגן ניגון הקדיש של ר' לוי יצחק בביצוע ניח"ח, ביצוע שובה לב. הניגון לא היה מוכר לי מקודם לכן, והמילים הנוקבות של הניגון הצטלצלו אצלי בראש במשך אותה תקופה. עד היום, הניגון מחזיר אותי לאותם רגעים יקרים, לאותה אוירה קסומה.
ר' לוי יצחק: חזנות מעולם אחר עיצומו של יום הדין. הרה"ק הרה"צ ר' לוי יצחק מבארדיטשב, בעל חוש נגינה עצום, הוא בעצמו הבעל תפילה בבית מדרשו, ניגש אל העמוד לתפילת מוסף עם הניגון המקובל, אך לפתע, לפני הקדיש שפותח את מוסף, ר' לוי יצחק מגולל דיון אל מול הקב"ה, מתוך ניגון שמופנה לא לעורר את לבבות הקהל, אלא להשפיע בשערי בית הדין של מעלה: דרי מעלה עם דרי מטה, כולם ירעדו ויפחדו (אוי) מאימת דינך, וגם אני לוי יצחק בן סאסיא שרה, עפר רמה ותולעה[1],…

ניגון אבינו מלכנו, מעשרת ניגוני אדמו"ר הזקן

תמונה
לצפייה בניגון אבינו מלכינו מתוך תפילה עם הרבי לצפייה בניגון אבינו מלכינו מתוך התוועדות עם הרבי הניגון בקולו של הרבי, וכאן, וכאןוכאן ניגון אבינו מלכינו בביצוע אברהם פריד
ניגון קבלת מלכות שמים בימים אלו אור חדש יורד לעולם, היקום מתעטף באווירה נעלית. הראש של השנה החדשה. מרגעי השיא של תפילות הימים הנוראים, היא תפילת "אבינו מלכנו", שמושרת בניגון המיוחד החב"די. כל לב יפתח ברגע זה עם המילים מלאות ההוד "אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה", דומה כי מילים אלו מקפלות בתוכן את כל מהותו של ראש השנה, הכתרת המלך. כה התרגלנו לניגון המיוחד, אך מאחורי הניגון שפותח לנו את השנה, מסתתרת מסכת שלימה. ועל כך בכתבה הבאה.
על תפילה בת 2000 שנה, ועל חלקו של ר' עקיבא בניגוני חב"ד מסתבר כי כבר עצם מילות הניגון הלזה הן בעלות כוח מיוחד, לעלות בשמי רום ולהושיע. רואים זאת מסיפור הגמרא מתקופת חורבן בית שני: פעם הייתה שנת בצורת קשה בארץ ישראל. המים אזלו, והגרונות ניחרו. החכמים התגייסו לעזור בכוחותיהם הנעלים ובתפילתם לקרוע שערי שמים, ולפתוח את ארובות השמים. ירד ר' אליעזר לפני התיבה ואמר עשרים…

ניגון השתפכות הנפש לר' מנחם מענדל מוויטבסק

תמונה
"אילו היו לי כנפיים של זהב" לשמיעת הניגון מתוך "ניגונים עתיקים" של ר' מרדכי ברוצקי
מדורינו יעסוק בניגונו של הרה"ק ר' מנחם מענדל מוויטבסק, עליו מתואר בספר הניגונים (ניגון כ"ה): "תנועה של השתפכות הנפש, המבעת אהבה ותשוקה של כנסת ישראל להקב"ה". לניגון יש מילים מיוחדות באידיש, שמבטאות את התוכן הפנימי של הניגון, אולם נקדים כמה מילים על בעל הניגון, שזהו ככל הנראה הניגון היחיד שנשתמר ממנו בידינו.
בעל הניגון בספר התניא הרה"ק ר' מנחם מענדל מוויטבסק ומהאראדאק נ"ע (בערך ת"צ – תקמ"ח) מחבר הספר "פרי הארץ", נמנה על תלמידי הרב המגיד ממעזריטש. במשך תקופת מה אחרי הסתלקות הרב המגיד, היה אדמו"ר הזקן מתייחס אליו כאל רבו, ואליו רומז אדמו"ר הזקן בהקדמה לספר התניא, שהספר בנוי בין היתר על "אגרות קודש מרבותינו שבארץ הקודש". ר' מנחם מענדל עלה לארץ ישראל ומנוחתו כבוד בטבריה, ובתניא יש אגרת קודש מפורסמת (סימן כ"ז) בדבר חיי הצדיק אחרי הסתלקותו, אותה שלח אדמו"ר הזקן לנחם על פטירתו.
תנועת הניגון אצל אד…

ניגון תלת מיימדי: "אנה אמצאך"

תמונה
ניגון ה"דודלה" לר' לוי יצחק מבארדיטשב
לשמיעת הניגון בביצוע ר' זלמן לוין
ר' לוי יצחק בהיכל הנגינה הרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשב (ת"ק - תק"ע), מתלמידי הרב המגיד ממעזריטש, ידיד נפשו ומחותנו של אדמו"ר הזקן. כשם שתורותיו של הרה"ק ר' לוי יצחק מובאות בתורת חסידות חב"ד, בכמה מאמרי חסידות, כך גם ניגוניו קנו להם זכר עולם באוצר ניגוני חב"ד. אך ראשית, כמה מילים על חלקו של ר' לוי יצחק בהיכל הנגינה. ובכן, ר' לוי יצחק מבארדיטשב בעצמו היה בעל תפילה העובר לפני העמוד. אנו יודעים זאת מסיפור מסורתי בלקוטי דיבורים, בו מופיע תיאור ארוך ביותר על ניגון "והוא רחום . . יעננו ביום קראינו" ששר ר' לוי יצחק בפתיחת תפילת מעריב, שבתנועות ניגונו העלה את כל הנוכחים לחוש את התוכן הפנימי של ירידת הנשמה בגוף. כמו כן יש את ניגון הקדיש של ר' לוי יצחק שהיה שר אותו לפני מוסף של ראש השנה, אף הוא הועבר בין אוצר ניגוני חב"ד, ואליו תוקדש בע"ה כתבה בפני עצמה. כאשר אדמו"ר המהר"ש ביאר לפני אדמו"ר הרש"ב ביחידות על ההבדל …