רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוקטובר, 2017

ניגוני מארש: להוביל לניצחון

תמונה
ב"ה


אמרו לפני 'מלכויות', ובמה? במארש! בהרבה חצרות חסידות, אולי בכל חצרות החסידות, אנחנו מוצאים ניגוני מארש רבים. זהו "סוג" מקובל של ניגונים מן הדורות הראשונים לחסידות. בויז'ניץ יש נוהג לחבר ניגון מארש חדש כל שנה לקראת השנה החדשה. מדוע? נהוג להסביר, שהמארש הוא ניגון מלכותי וחגיגי, שמבטא מלוכה ומלכות, ולכן ראש השנה שהוא יום הכתרת מלך מלכי המלכים, הוא מועד מתאים למארש. ואכן גם בנוסח חב"ד בפיוטים של "מלכויות" לראש השנה נכנסות נעימות מלכותיות של מארשים. אולם נראה שהמהות העיקרית של מארש בחסידות חב"ד יש לה טעם אחר ותכלית אחרת, שמתאימה לא רק בראש השנה אלא כל השנה כולה, וכפי שנסקור בכתבה שלפנינו.
'כי תצא למלחמה' במארש! מארש בתרגום מלולי הוא שיר לכת, שיר של מצעד. כיצד הגיע מארש צבאי לאוצר הניגונים החסידי? את ההסבר אודות מקומו של המארש בעבודת ה' מוצאים בחסידות – שבני ישראל נקראו בתורה "צבאות ה'", וכל יהודי הינו חייל של מלך מלכי המלכים הקב"ה. תפקידו לנצח את היצר הרע ואת הצד השלילי שקיים בעולם, ולתקן את העולם במלכות שד-י. כשם…