רשומות

מציג פוסטים מתאריך יולי, 2018

איך הגיעו ניגונים ווקאליים לניח"ח? חשיפה: הוראה יוצאת דופן מהרבי

תמונה
ר' מיכאל דבורקין, תרכ"ו – תש"ט
חסיד של אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ באחד מתקליטי ניח"ח (#14) בסופו, אנחנו מוצאים הפתעה, לכאורה "שלא ממינו" של התקליט ושל כל תקליטי ניח"ח שהיו לפניו ואחריו (!): שני ניגונים, בהקלטה ישנה נושנת, ללא שום ליווי של כלי נגינה, וגם זה לא במקהלה אלא בקול אחד של חסיד מזקני החסידים מהדור הקודם, שהקליט אותם בערך בהיותו בגיל 80. כיצד נכנסו שני ניגונים אלו לתקליט? על כך מספר ר' מיכאל אהרן שי' זליגסון (פורסם בשבועון כפר חב"ד גיליון 650 עמ' 33) ביומנו מחודש שבט תשל"ח: סביבות י' שבט תשל"ח: בימים שלפני י' שבט ביקש החסיד ר' יעקב כ"ץ משיקאגו להכנס לאד"ש כיון שרצה להראותו שני דברים. ועפ"י הסכמת אד"ש קיבל הזמנה להכנס בימים שלאחרי י' שבט. ר' יעקב נכנס ליחידות. אד"ש פנה אליו ואמר לו (בתרגום חפשי מאידיש): אתם מספרים שרציתם להיכנס אלי לספר ולהראות לי שני דברים. [הדבר הראשון שר' יעקב הראה הייתה תמונה של הגאון הרוגוצ'ובער, ואינו נוגע לענייננו], ואח"כ