רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2014

מצלתיים מבית המקדש

תמונה
ב"ה מצלתיים מבית המקדש - סקירה מקיפה וייחודית - הרה"ת לב לייבמן מח"ס נגינה לאור החסידותולנגן בהיכלו
נדמה, שמבין כל כלי הנגינה שהיו במקדש, ישנו כלי אחד עליו ידועים לנו פרטים רבים – יותר מעל כל שאר כלי הנגינה, המאפשרים לנו לתאר על כל פנים מרכיב אחד מנגינת המקדש באופן מוחשי ביותר. נשתמר המידע אודות: חומרו של הכלי, עוביו, צבעו, סוג ועוצמת קולו, מתי ומי ניגן בו, וכמה כלים כאלו השתתפו בנגינה באופן קבוע בזמני שירת הלויים בתזמורת המלכותית. ואף – סיפורו המופלא של הכלי שנשתמר לתקופה ארוכה ביותר. כלי זה, הרי הוא המצלתיים, או בכינויו המקוצר יותר – "הצלצל".
תיאורן של המצלתיים כאשר מגיעה הגמרא בסוגיית כלי הנגינה שבמקדש לדבר אודות ה"צלצל" (מצלתיים), נעמדים מפרשי הגמרא לבאר את מהותו של כלי נגינה זה, ואת אופן הפקת הצליל שלו. רש"י מפרש[1]שני כלים מכין זה על גבי זה וקולם דקה, וקורין להם צנב"ש. רבינו גרשום[2]: (צימבש, ציבלי), והן כעין שני גלילי נחושת ומכין זה בזה. קרבן העדה[3] מתייחס לשמו של הכלי המבטא את עוצמתו: כלי-שיר שיש לו קול גדול, לשון "ותצלנה אזניו"[…