רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוקטובר, 2015

ניגון כלות הנפש

תמונה
<a href="http://nadavbachar.bandcamp.com/track/hills-nigun">Hill's Nigun-ניגון של ר' הלל פאצ'פר by Nadav Bachar-נדב בכר</a>
המצויןשבתמימים
בעלהניגון, הת' הללפרוטקיןהגיעללמודבתומכיתמימיםבליובאוויטש. כולםכינוהו "היל'קעפוצ'פר", עלשםמקוםמוצאו – העיירהפוצ'פ, עיירהברוסיהשהייתהבתוךתחוםהמושב (פלך בריאנסק). בפוצ'פ חיובהופעלוכמהחסידים, ביניהםר' יהושע (צבי)