רשומות

מציג פוסטים מתאריך מרץ, 2016

ניגוני ר' פסח מלוסטובקר

תמונה
ניגוניו של ר' פסח מולוסטובקר לראשונה תיעוד חייו של ר' פסח; פיענוח מכתבו היחיד שהגיע לידינו, והקשרו לניגון; משלוח קבוע של ניגונים לר' הלל, וציונים של ר' הלל לניגוניו של ר' פסח; ניגון שנוגן אצל אדמו"ר הצמח צדק לפני אמירת מאמר. הרה"ת לב לייבמן
החסיד ר' פסח מולוסטובקר, זכה להיות עוד מצעירי חסידי אדמו"ר הזקן, ואח"כ היה מקושר לאדמו"ר האמצעי ולאדמו"ר הצמח צדק כל ימי רבותינו הנ"ל. היה חסיד גדול ועמקן בדא"ח. מעט מאד היה ידוע אודות ר' פסח וציור דמותו היה לוטה בערפל, אמנם לפני שנים אחדות פורסמו רשימות הרב"ש – ר' ברוך שניאור, סב הרבי, ובהם נשפך אור רב על אורח חייו של ר' פסח, כמו כן בסיפורי חסידים נוספים שפורסמו לאחרונה. ובכן, ר' פסח היה אצל אדמו"ר הזקן סך הכל שלוש פעמים[1]. אדמו"ר הזקן אמר לר' פסח ביחידות: "צריך להיות בר דעת". אדמו"ר הצמח צדק סיפר לאדמו"ר המהר"ש, שהחוש של ר' פסח היה חריף מתולדתו, ובכל עניין שכלי היה אצלו חריפות, כל סברה שהוא חידש הייתה מיד נשברת ע"י חידו…

שושנת יעקב: ניגוני האופרה החסידית

תמונה
לצפייה בניגון שושנת יעקב (הראשון) בהתוועדות של הרבי לחץ כאן

פורים וניגוניו לכבוד פורים מדורנו יעסוק בשני ניגונים על הפיוט המסורתי "שושנת יעקב" שנאמר לאחר קריאת המגילה – המצווה המרכזית של היום. מילות הפיוט "ארור המן, ברוך מרדכי" עד "וגם חרבונה זכור לטוב" לקוחים מתלמוד ירושלמי ומובאים בטור ושולחן ערוך. בספר הניגונים - חב"ד מופיעים בהקשר לפורים שני ניגונים בלבד, והם שני ניגונים על "שושנת יעקב". הניגון הראשון הוא המסורתי וקדום יותר, והניגון השני הולחן ע"י ר' שלום חריטונוב. בשני ניגונים אלו יש פן מוזיקלי מיוחד, שלא מצינו דוגמתו בניגוני חב"ד אחרים וכפי שיבואר בכתבה שלפנינו. - לגבי ניגון "ויהי בימי אחשוורוש" – ניגון זה היה ניגון שמחה ללא מילים ולאו דוקא קשור לפורים, והמילים "ויהי בימי אחשוורוש" הותאמו אליו בשנים המאוחרות יותר, וניגנוהו אצל הרבי בשנות המ"ם.
שושנת יעקב ושושנת חסידים הניגון הראשון של "שושנת יעקב" לפורים הינו ניגון מספר נ"ד בספר הניגונים, לאחר ניגון "הנרות הללו" לחנוכה. שניהם,…