רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר, 2016

מארש ראש חודש כסלו: הניגון הראשון שהולחן בדור השביעי

תמונה
לכבוד ראש חודש כסלו


כך הולחן ניגון ראש חודש כסלו, שמהווה ניגון הודיה על החלמתו של הרבי בשנת תשל"ח: זה היה לקראת ר"ח כסלו תשמ"ג, 5 שנים לאחר ראש חודש כסלו תשל"ח, בו הרבי יצא לראשונה מ-770 לביתו, לאחר האירוע בשמחת תורה באותה שנה.
בשעת המתנה לכניסת הרבי להתוועדות כ"ף מרחשון אותה שנה, עשרה ימים לפני היום הבהיר, שאל הרב שרגא פייטל את חברו והחברותא שלו ר' אברהם חריטונוב שהיה אז לצידו, מדוע לא הולחן עד כה שיר הודיה על הנס של ר"חכסלו. וכמו שפעם, חסידים היו מחברים ניגון חדש לכבוד תאריך חסידי שהתחדש, וזה היה פועל בקרב החסידים ריענון וחיות גדולה בהקשר לאותו תאריך.
נענה ר' אברהם, שזה הרי היה בדורות הקודמים, ואילו כיום - מי יוכל לחבר ניגון חדש שיתקבל. אמנם הרב שרגא עמד על שלו ואמר שגם היום זה אפשרי לחבר ניגונים חדשים.
אמר ועשה, ובמקום החל במלאכה ביחד עם ר' אברהם, ובשעה עד לכניסת הרבי להתוועדות הספיקו ליצור התחלה של ניגון ועשו לעצמם סימנים כיצד לזוכרו, ולאחר ההתוועדות הלכו להמשיך לעבוד על הלחנת הניגון אל תוך הלילה, עד שהתקבל ניגוןר"חכסלוהמוכר היום.  עשרה ימ…

4 חידות של הרבי על נגינה

תמונה
ב"ה

הניגון בלוח היום יוםבוידאו זה תגלו 4 יסודות חשובים:
1. הקבלה בין השתלשלות המוזיקה בעולם לבין השתלשלות המוזיקה אצל אבות החסידות
2. התובנה, שכל יצירה מוזיקלית נושאת תוכן ומבטאת משהו
3. כוחו של הניגון במלחמת היצרים
4. סגולתו של הניגון להדיח את הנשמה
כל זה מן התורה מניין?
כל התשובות בקטע זה.

לקבלת סדנת ניגונים וירטואלית במתנה

הידעת? במקביל ללוח היום יום, הרבי ערך באותה שנה לוח עם דינים ומנהגים באנגלית לילידים, וכל שבוע שיבץ חידה לפרשה. החידה שהרבי שיבץ לפרשת בראשית הייתה: מי היה הכנר הראשון בעולם? זו היא חידה לילדים על פשוטו של מקרא, ואילו בלוח היום יום נראה חידות בעלות משמעות פנימית ומהותית. וידאו זה הוא קטע מתוך סדנת ניגונים שהרב לייבמן מעביר בפני קהלי אנ"ש.