רשומות

מציג פוסטים מתאריך אפריל, 2017

ניגון ההגדה של רבותינו נשיאינו

תמונה
'והגדת לבנך' – בניגון
הסיפור שמיימי שמאחורי הניגון המסורתי 
לראשונה בתיעוד מלא ומקיף הרה"ת לב לייבמן מח"ס נגינה לאור החסידותולנגן בהיכלו
במקביל לניגונים חסידיים, קיימות גם מנגינות מקובלות, בהם אומרים את קטעי התפלה השונים. לכל תפלה יש את ה"נעימה" המתאימה, שתנועות הנגינה שלה מבטאות את הכוונה של אותה תפלה. ודאי הבחנתם, כי קיים הבדל אצל החזן בין הנעימה של תפלת חול לנעימה של תפלת שבת, בין הנעימה של ימים הנוראים לנעימה של מועדים לשמחה. מדורנו יעסוק הפעם בנעימה המסורתית והמקובלת בקריאת הגדה של פסח אצל רבותינו נשיאינו. כפי שיסופר לקמן, יש בה הטעמה מיוחדת ביותר, ואלו שזכו להיות נוכחים בסדר של הרבי משווים אותה לניגון הפסוקים והברכות של תקיעת שופר. אך לעומת נוסח ניגוני התקיעות שתועד בספר הניגונים ונרשם בתווים (בתור נוסח של אדמו"ר הרש"ב, ונשמר גם אצל הנשיאים שאחריו, ומסתבר שהיה גם לפניו) – ניגון ההגדה לא תועד עד כה מעולם, ותווי הנעימה המופלאה רואים אור כאן לראשונה.
היסודות לאמירת ההגדה בניגון חשיבות אמירת ההגדה מתוך ניגון נזכרת כבר בראשונים, בדברי הריטב"א בהלכות…