האם הייתה גיטרה בבית המקדש?

ב"ה
גיטרה מן התורה מניין?

הגיטרה היא כנראה הכלי הנפוץ ביותר במוזיקה הפופולרית, המודרנית. אולם, האם זה הופך אותה להיות "פחות חסידית"? ראשית בואו ונראה בעצם מתי הגיטרה נולדה.
למרות שלא מוצאים את הגיטרה בהרכבי המוזיקה המקובלת בדורות הקודמים, באמת הגיטרה הייתה קיימת - ובשמה "גיטרה" - כבר לפחות לפני 800 שנה בארצות אירופה. כבר רואים שטעות היא לחשוב שהגיטרה היא כלי נגינה מודרני.
בתמונה: גיטרה לערך מתקופת המהר"ל מפראג
אבל עדיין נשאל, האם יש לגיטרה "שורש" בכלי הנגינה היהודיים, זאת אומרת - בכלי נגינה מבית המקדש?
ראשית, כולם יודעים שבמקדש היה "כינור", כלי נגינה המרכזי בתזמורת הלויים. הכינור היה כלי מיתרים, אבל בשונה מהכינור של היום שהוא כלי קשת, הכינור של בית המקדש היה כלי פריטה, כעין נבל של היום. זה מובן גם מהסיפור שהלויים על נהרות בבל קצצו את בהונות ידיהם כדי לקבל פטור מהנגינה לנבוכדנצר: דווקא בכלי פריטה, הבוהן מבצעת את התפקיד המרכזי.
לפי זה, הצליל של כינור מבית המקדש היה בעצם קרוב יותר לצליל של הגיטרה מאשר לצליל של הכינור העכשווי. אולם אם זה עדיין לא מספיק, הנה לפנינו מקור מעניין ביותר. הרלב"ג (ר' לוי בן גרשון, מגדולי ישראל בצרפת ומדען מקובל גם – להבדיל – על אומות העולם, ה'מ"ח - ה'ק"ד) מפרש אודות "כינרות על השמינית" שהחזיקו הלויים בזמן דוד המלך (דה"י א' טו, כא): "אחשוב שהוא כלי זמר יש בו שמנה יתרים הנקרא גיטאר''א לטינ''א בלע''ז, ומזה המין הנקרא לאו''ט בלע''ז".
הנה לפנינו ה"לאוטה" (lute) עליה מדבר הרלב"ג, זהו כלי מקביל ודומה אל הגיטרה, עם הבדלים דקים ב"טעם" של הצליל.

[להעיר שהרבי מציין לפירושו הסמוך של הרלב"ג על נבל באותו הפסוק (לקו"ש כרך י"ח, פרשת נשא שיחה א'). ודרך אגב, הרלב"ג היה יודע פרק בשיר וכתב ביאור בנושא מוזיקה וחשבון ("הרמוניית המספרים") על פי בקשתו של מלומד נכרי, וחיבור זה נשמר עד היום בתרגומו ללטינית].
דבר ברור הוא, שבין כלי הנגינה במקדש היו כמה וכמה סוגים של כלי נשיפה (חלילים ואבובים בעלי מבנה שונה זה מזה) וכן כמה וכמה סוגים של כלי מיתרים. החידוש בדברי הרלב"ג הוא, שבבית המקדש היה סוג כלי מיתרים עם "בטן", כמו זו של הגיטרה של היום, והעיקר – כלי מיתרים, שמכל מיתר אפשרי להפיק לא רק צליל אחד (כמו בנבל) אלא שורה של צלילים, מה שמרחיב מאד את מרחב הצלילים.

והגם שבהיסטוריה של אומות העולם לא נמצא תיעוד לכלי נגינה "משוכללים" כמו לאוטה וגיטרה לפני יותר מ-1000 שנה, היות ובחצר בית המקדש היו עשרות אלפי לויים בעלי נגינה מומחים במשך דורות רבים, וגם דוד המלך בנה את כלי הנגינה ברוח הקודש, (והקפידו שלא להוציא את סודות הנגינה במקדש אל מחוץ למקדש), לכן מסתבר ביותר גם בשכל הפשוט שהיו במקדש כלי נגינה משוכללים מאד, שאומות העולם פיתחו דימוי מהם רק בדורות הרבה יותר מאוחרים, וכפי שהאריך גם ר' אברהם הרופא בספרו "שלטי הגיבורים".

תגובות

כתבות נבחרות

דעם רבי'נס ניגון

ר' זלמן הבלין: ניגון שכולו כנפיים

ניגון ברכת כהנים

ניגון לר' מיכל מזלוטשוב

טעמי נגינה של תהלים

ניגון לר' אשר מניקולייב

ניגון כלות הנפש

ניגון לר' זלמן זלטופולסקי

ניגון הנרות הללו: ניגון לאור הנרות

תכירו את ניגון הניצחון