רשומות

מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2018

האדרת והאמונה: ניגון המהפכה של הרבי

תמונה
האם בחב"ד מנגנים את המרסלייז או שבממשלת צרפת מנגנים ניגון חב"ד? ומה אומר ר' לוי יצחק מבארדיטשב על צדיק שמשורר הימנון של אומות העולם? – לראשונה תיעוד מלא על ניגון שעושה מהפכה, ניגון "רבולוציה נגד הגלות", שמפלס דרך לגאולה. הרבי בעצמו מעורר לפרסם את נס האתהפכא השמיימי של הניגון
הניגון אצל הרבי: מהתוועדות י"ג תמוז תשל"ו
שביעי לראשון: הרבי בעקבות אדמו"ר הזקן בלילות שמחת תורה בין השנים תשט"ז ותשכ"ד, הרבי לימד בכל שנה ניגון חדש, ובשנה האחרונה שני ניגונים, וכך יש בידינו 10 ניגונים מיוחדים, "ניגוני הרבי". הסדר הזה נפסק רשמית, אך לפתע כעבור 10 שנים, בשמחת תורה תשל"ד, הרבי מחדש ניגון נוסף. שוב, הרבי מצטנע מאחורי ההנהגה של אדמו"ר הזקן שגם הוא (בסוף ימיו ממש, זמן רב אחרי הלחנת 10 הניגונים שלו), לקח את מארש מנפוליון. כעבור שנים, הרבי דיבר על כך ש"חסידים" הפכו את הניגון לקדושה, בלי להזכיר את עצמו. בכתבה שלפנינו נגלה את הסיפור המלא כיצד הרבי לימד את הניגון, מה עמד מאחוריו, ובפרסום ראשון – תיעוד מלא כיצד באותה תקופה הצרפתים שי…

מאַרש נפוליון: 'דידן נצח' של אדמו"ר הזקן

תמונה
הניגון בתזמורתהניגון אצל הרבי בוידאו
הניגון האחרון, במסע האחרון כידוע אדמו"ר הזקן חיבר בעצמו 10 ניגוני קודש, שהתחיל לחברם עוד בשבתו אצל המגיד במעזריטש והמשיך לשכלל אותם במשך תקופת נשיאותו. כאן אנחנו מגיעים לתקופה (חצי שנה) האחרונה בחייו של אדמו"ר הזקן בעלמא דין, וכאן יתועד המעשה כיצד ומדוע אדמו"ר הזקן בירר והעלה לקדושה ניגון נכרי, את מארש נפוליון. במלחמה הקשה שהתחוללה בין רוסיה בראשות הצאר אלכסנדר הראשון לבין צרפת בראשות הקיסר נפוליון, חששו היהודים מה יעלה בגורלם עם ניצחון אחד הצדדים. כ"ק אדמו"ר הזקן תמך בניצחון של צבא רוסיה וחזה מראש את מפלתו של נפוליון הקיסר, וכמתואר בהרחבה בספר 'המסע האחרון' (מהרב מונדשיין ז"ל). בשנת תקע"ב נפוליון העמיד 220,000 חיילים (!) לאורך גבולות רוסיה, הצבא שלו נקרא "גראנד ארמיי", הצבא הענק. באמצע תמוז תקע"ב צבא זה חצה את נהר ניימן, העומד על גבול פרוסיה – רוסיה, בדיוק על חצייה זו דיבר אדמו"ר הזקן בהקשר למארש כמתואר לקמן. (תארו לעצמכם, 220,000 חיילים שרים ביחד!). עובדה זו מפליאה את נס מפלתו של נפולי…