רשומות

מציג פוסטים מתאריך נובמבר, 2014

ניגון ימין השם - ניתוח

תמונה
ב"ה ניתוח הניגון "ימין ה' רוממה" לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
הרה"ת לב לייבמן מח"ס נגינה לאור החסידותולנגן בהיכלו פורסם בקובץ 'היכל הבעל שם טוב' גיליון ל"ג (ניסן תשע"ב)

תצלום תווי הניגון מתוך "ספר הניגונים" ח"א. להאזנה לניגון לחץ כאן
משמעות הניגון כמשמעות המילים כלל הוא בניגון עם מילים, אשר תנועות הניגון משקפות את תוכן המילים. בפרט ב"ניגונים מכוונים" שהולחנו ע"י צדיק, ברור הדבר שמהלך הניגון מכוון ומקביל במדוייק אל המשמעות הרוחנית והפנימית של הפסוק עליו הלביש הצדיק את ניגונו[1]. התווים הופכים להיות כעין "טעמי מקרא" באמצעותם בא לידי ביטוי סודו של הפסוק. על כן, על מנת להבין את תנועות הניגון שלפנינו ואת מבנהו, יש להקדים תחילה את ביאור הפסוק בתהלים[2] עליו מושתת הניגון. הפסוק שלפנינו מתחלק לשתי בבות: א."ימין ה' רוממה", ב."ימין ה' עושה חיל". "ימין ה'" הוא כינוי לגילוי האלקי. כשם שביד ימינו מראה האדם את כשרונו ואת כוחו, כן – להבדיל הבדלות …

ניגון לר' זלמן זלטופולסקי

תמונה
ב"ה ניגון לר' זלמן זלטופולסקי - ניגון געגועים, ניגון התקשרות, ניגון מחשבת דא"ח - הרה"ת לב לייבמן מח"ס נגינה לאור החסידותולנגן בהיכלו
סיפורו של ניגון אדמו"ר הריי"צ סיפר אודות המאורע בכמה הזדמנויות1, ובכל הזדמנות מופיעים פרטים שאינם במקומות אחרים. להלן סיפור הדברים המלא כפי שעולה ממכלול התיאורים:
בחורף שנת תרע"ג2, כשהיינו במענטאן3 – צרפת – הלכתי פעם עם הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק  (הרש"ב) לטייל על שפת הים (כיף ימא4). בפינת זוית של נוף טבע מפליא, בין הים ואילנות היער, הראה לי הוד כ"ק אאמו"ר ספסל אחד בין סבכי היער, וסיפר לי אשר על ספסל זה ישב מלפנים – בחורף שנת תרמ"ה, שלש שנים לאחר הסתלקות אדמו"ר מוהר"ש נ"ע5 – החסיד ר' זלמן זלטופולסקי כשהוא מעמיק במחשבותיו. בשעת מעשה הרהר ר' זלמן במאמר חסידות ששמע מאדמו"ר המהר"ש, ושר את הניגון הנ"ל בדביקות גדולה כמה שעות רצופות.
ר' זלמן הגיע אז למענטאן במעיל פרווה6 כי נסע מרוסיה בעת הקור הגדול (במענטאן האויר חם גם בחורף). הוא הגיע בשחר מוקדם, ולא היה שייך …

ניגון לר' אשר מניקולייב

תמונה
ב"ה
לשמיעת הניגון המלא בביצוע ניח"ח תקליט #3,  מפי ר' שמואל זלמנוב, לחץ כאןלדמותו של ר' אשר הניגון הידוע שנקרא על שמו של ר' אשר מניקולייב, מקפל מאחוריו השתלשלות ארועים שזיכתה אותו שיקרא על שמו. ראשית, מעט פרטים הידועים לנו אודות ר' אשר. החסיד ר' אשר (בר' מאיר) גראָסמאַןהיה שו"ב (שוחט ובודק) בניקולייב שבאוקראינה. ר' אשר היה ממחונכיו של הרה"צ ר' הלל מפּאַריטש (שכדרך אגב היה גם מחבר ניגונים כידוע), זכה לשמש שני דורות של רבותינו נשיאינו: אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ואח"כ אדמו"ר מהורש"ב נ"ע. ואף זכה לתמוך את הרבי הריי"צ, עוד טרם נשיאותו, במסעותיו בענייני הכלל וללוותו. היה ידוע כבעל מנגן. מקום מגוריו, ניקולייב שבאוקראינה, היה מפורסם באותה תקופה לעיר של בעלי מנגנים ור' אשר היה נמנה על חבורתם. ר' אשר התעסק בהגהת ספר התניא בהוצאת האלמנה והאחים ראם – ווילנא תר"ס.  בראש כל דפוסי התניא מאז ועד היום מופיעה "מודעה רבה" בחתימתו של ר' אשר, ולוח התיקון שערך הרבי לתניא מבוסס בחלקו על הגהות ר' א…