ניגון שלום עליכם

ב"ה
ניגון שלום עליכם ע"י אדמו"ר הריי"צ

בכתבה שלפנינו, נגלה מי שידך בין הניגון המיוחס לאדמו"ר הזקן לבין הפיוט שלום עליכם לפני 89 שנה, וכיצד זה קשור לסיפורו של י"ב תמוז.

אדמו"ר הריי"צ, לאחר שחרור ממאסרו בי"ב י"ג תמוז תרפ"ז, נסע מקאסטרמה למלחובקה, שהיא פרוור של מוסקבה (במרחק 10 ק"מ ממוסקבה), כעין כפר-נופש. במלחובקה שהה אדמו"ר הריי"צ ששה שבועות, ולשם לא הורשו כלל להגיע חסידים מן הגלילות מפני המעקב המחמיר אחר הרבי, ולכן במלחובקה היו רק הרבי, הרבנית, והחסיד ר' יעקב מסקליק הי"ד, המכונה ר' יענקל זוראוויצער, שהוא היה המזכיר של הרבי. ר' יעקב נמנה בין ראשוני תלמידי תומכי תמימים בליובאוויטש, נשלח ע"י אדמו"ר הרש"ב לכהן ברבנות בעיר זוראוויץ', היה מן החסידים בעלי מסירות נפש עצומה בתקופה הקשה ביותר ברוסיה, וזכה להתבטאויות מיוחדות כלפיו מאת אדמו"ר הריי"צ.
ר' פאלע כהן, שהיה ידיד קרוב של ר' יעקב מסקליק, העלה בספרו "ליובאוויטש וחייליה", את אשר שמע ממנו, וזה לשונו:
"סיפר לי הר"ר יעקב מסקליק הי"ד שבהיות אדמו"ר זי"ע במלחובקא בשבת קודש, אחרי תפלת ערבית אמר אדמו"ר זי"ע "שלום עליכם" בניגון מיוחד", ומביא את התווים של אותו "ניגון מיוחד":
תווים אלו הם בעצם הבבא השניה והמרכזית ב"ניגון ישן" של אדמו"ר הזקן, בבת ה'שיא' של הניגון. קצת קשה להבין מכאן באופן חד משמעי, האם אדמו"ר הריי"צ ניגן במהלך החזרות שלוש פעמים על ה"שלום עליכם" גם את שאר בבות הניגון ואילו מהן, ומסתבר על הדעת שכן.

- מלחובקה במבט אווירי -

ניגון ישן ומסורתי

בתחילת הכרך הראשון של ספר הניגונים, לאחר עשרה ניגונים של אדמו"ר הזקן, נוסף ניגון י"א שגם הוא מיוחס לאדמו"ר הזקן, ניגון ללא מילים בן שלוש בבות, ונקרא בשם "ניגון ישן".
ביצוע של ניגון זה הוכלל לאחר מכן בתקליט ניח"ח #3 ונקרא בשם "ניגון מסורתי", מושר ע"י הרב שלום בער גורודצקי, בנו של החסיד ר' בנימין גורודצקי.
בהזדמנויות המיוחדות, בהן הרבי הורה בהתוועדות לנגן את כל עשרת ניגוני אדמו"ר הזקן, ניגנו גם את הניגון הזה, כפי שניתן לשמוע בהקלטה.

בין "שלום עליכם" זה ל"שלום עליכם" הרגיל

מאד מעניין לציין, שהסיומת שנופלת בניגון זה על המילים "הקדוש ברוך הוא", יוצאת באותה התנועה בדיוק כמו המילים "הקדוש ברוך הוא" שבניגון המקובל הרווח היום (בחזרה השלישית שבכל פעם).
הקבלה נוספת למשל קיימת במילה "עליון" (מלאכי עליון): בשני הניגונים, על המילה "עליון" יש תנועה של עלייה, עלייה משמעותית שמבטאת את ה"עליון".
זה נמצא מלמד שגם בניגון הרווח ישנן תנועות מכוונות המתאימות למשמעות הפנימית של ה"שלום עליכם", ועם כל זה, הניגון החב"די השורשי יש בו פן ייחודי.

הניגונים השבתיים של אדמו"ר הזקן

בין ניגוני אדמו"ר הזקן, אנו מוצאים ניגון מיוחד לתפילות שבת. בנוסף אליו, גם ניגון מיוחד ל"לקראת שבת לכו ונלכה" או לגירסה אחרת ל"לכה דודי לקראת כלה", ניגונים לתפילות של ליל שבת. במקביל אליהם, יש גם ניגון "בני היכלא" שמיוחס לאדמו"ר הזקן - שהוא ניגון השייך לסעודת שבת (אליו הוקדש מדורנו לפני מספר חודשים). והנה, אנו מגלים מאוצר ניגוני אדמו"ר הזקן ניגון נוסף, שמתאים לייעד אותו ל"שלום עליכם" שלפני הקידוש, בפתח שבת המלכה, בפתח ביתינו.
אם כן אפשר לומר, שניגוני אדמו"ר הזקן מלווים אותנו לכל אורך השבת, מהחל ועד כלה, מתפילה ועד קידוש וסעודה. כידוע היה אדמו"ר הזקן חפץ שבשבת קודש ישירו ניגונים, ומצווה לשורר בשבת, הרי שהוא בעצמו דאג לסדר לנו ניגוני חב"ד שורשיים שמכוונים לכל שלבי השבת, שבת'דיקע ניגונים.
ויהי רצון שע"י ניגון הכניסה לשבת, ניכנס כולנו יחד עם כלל ישראל בקרוב ממש ליום שכולו שבת, לחיים!

הרבי על ניגון שניגן ר"י זוראוויצער בתרפ"ז


הרבי סיפר כמה פעמים, שבפורים תרפ"ז, לאחרי ההתוועדות המפורסמת של אדמו"ר הריי"צ במוסקבה בה עורר על מסירות נפש בקול חוצב להבות, לאחרי שאדמו"ר הריי"צ חזר לחדרו וחסידים נשארו להתוועד, ר' יעקב זוראוויצער ישב על הרצפה וניגן את הניגון "קול ביער".

תגובות

כתבות נבחרות

דעם רבי'נס ניגון

ר' זלמן הבלין: ניגון שכולו כנפיים

ניגון ברכת כהנים

ניגון לר' מיכל מזלוטשוב

טעמי נגינה של תהלים

ניגון לר' אשר מניקולייב

ניגון כלות הנפש

ניגון לר' זלמן זלטופולסקי

ניגון הנרות הללו: ניגון לאור הנרות

תכירו את ניגון הניצחון